ProDoro Logo ProPer Logo

Draagvlak-scan voor duurzaamheid

Overweegt u om duurzame ambities in uw organisatie te verwezenlijken? Dan is draagvlak onder uw medewerkers onmisbaar! Met de 'Draagvlak-scan voor Duurzaamheid' onderzoekt u de kans voor een succesvol resultaat. Waar liggen volgens uw personeel de kansen en belemmeringen? Hoe kunt u het beste van start gaan? Aan de hand van metingen krijgt u een rapport met onderbouwde informatie over het draagvlak. 

duurzaamheid

Werkwijze

Met een online-vragenlijst, gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde Triade gedragsmodel van prof. dr. Theo Poiesz, onderzoeken wij:

  • ervaringen met duurzaamheid
  • de motivatie om in uw organisatie een bijdrage te leveren aan duurzaamheid
  • de benodigde en beschikbare capaciteit (bijvoorbeeld kennis en hulpmiddelen)
  • de gelegenheid om duurzaamheid echt tot een succes te maken.

Nadat uw medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld ziet u de resultaten op ons online-dashboard en ontvangt u een rapport met advies over de implementatie. Binnen drie weken heeft u zicht op draagvlak, kansen en belemmeringen. En om er zeker van te zijn dat de implementatie ook daadwerkelijk leidt tot succes bieden we u één uur gratis telefonisch advies aan. Dan kunnen we kijken waar u tegen aanloopt en welke stappen u als beste kunt nemen om tot het gewenste resultaat te komen. 

 

Deze scan is in samenwerking met Marieke Schoenmaeckers, schrijfster van het boek 'Het groene kantoor' en eigenaar van adviesbureau Duurzaamheid op Kantoor ontwikkeld.

Investering

Naast tijd van uw medewerkers om in tien minuten de vragenlijst in te vullen, is de investering voor organisaties met maximaal 500 medewerkers slechts € 2.150,= (oplopend tot € 3.500,= voor een organisatie met 5.000 medewerkers).

De scan is een kleine stap om duurzaamheid een succesvolle start mee te geven. 

Wilt u meer weten over de scan? Wij vertellen u graag meer: contact