ProCom Logo ProPer Logo

producten

draagvlak
Test 'Besluitvorming in organisaties'

Doel van deze test

Door het invullen van deze gratis test krijgt u een eerste indicatie van het niveau waarop uw organisatie besluiten neemt en uitvoert. 

Soort besluiten

We vragen u om bij het invullen vanuit een helicopter-perspectief naar de beslissingen in uw organisatie te kijken. U kunt het best een aantal besluiten in gedachten te nemen die voor de organisatie van wezenlijk belang waren. Bijvoorbeeld de introductie van een nieuw product of dienst, een overname, fusie of reorganisatie, een nieuwe strategie, grote investering, programma’s of project, etc.

Duur 

U krijgt elf korte stellingen te zien. Wij verzoeken u bij elk daarvan aan te geven welke van de vijf uitspraken het best past bij uw waarnemingen. De test kunt u in twee tot vier minuten afronden.

Rapport

Na het invullen van vier achtergrondvragen en uw mailadres sturen wij u uiterlijk de volgende werkdag het rapport met uw scores, ons advies en onze visie op besluitvorming.

 

Wij hopen u met deze test en ons rapport een goede indruk te geven van onze aanpak en visie.

 

Het ProDoro team